Data ostatniej aktualizacji: 14 października 2018
  Aktualności 2018/2019

Aktualności
O szkole
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez i uroczystości
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
Kadra pedagogiczna
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki
Koła zainteresowań
Dokumenty szkolne
Stołówka i obiady
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Przydatne adresy
Twórczość uczniowska
Przyjaciel szkoły
Kontakt


REFORMA
EDUKACJI

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Szkołę, informujemy: ...17. 09. 2018 r. Bezpieczne korzystanie z Internetu
 
Dnia 17.09.2018 odbyło się szkolenie-spotkanie z rodzicami, poświęcone tematowi bezpiecznego korzystania z Internetu. Podstawowym elementem cyfrowego bezpieczeństwa w placówkach edukacyjnych jest wiedza i świadomość uczniów, nauczycieli oraz rodziców dotycząca ewentualnych niebezpieczeństw, zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem  z nowoczesnych narzędzi cyfrowych (głównie Internetu). Podczas zebrania zostały przekazane rodzicom informacje dotyczące przystąpienia naszej szkoły do projektu CYFROWOBEZPIECZNI. Zaprosiliśmy rodziców do zapoznania się z materiałami, które są umieszczone na stronie internetowej www.cyfrowobezpieczni.pl oraz na rozdanych im ulotkach. W szkoleniu uczestniczyło 40 rodziców.   

[foto]
ARCHIWUM

Rok Szkolny 2017/2018
Rok Szkolny 2016/2017
Rok Szkolny 2015/2016