Data ostatniej aktualizacji: 19 marca 2020
  Informacje dla uczniów

Aktualności
O szkole
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez i uroczystości
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
Kadra pedagogiczna
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki
Koła zainteresowań
Dokumenty szkolne
Stołówka i obiady
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Ciekawe strony
Twórczość uczniowska
Projekty
Kontakt


 

HARMONOGRAM  EGZAMINU  ÓSMOKLASISTY

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

 

 

W terminie

głównym

 

 

1. język polski – 21 kwietnia 2020r. (wtorek ) – godz. 9:00

 

2. matematyka – 22 kwietnia 2020r. (środa) – godz. 9:00

 

3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020r. (czwartek) – godz.9:00

 

 

W terminie

dodatkowym

 

 

1. język polski – 1 czerwca 2020r. (poniedziałek) godz. 9:00

 

2. matematyka – 2 czerwca 2020r.(wtorek)–godz. 9:00

 

3.język obcy nowożytny – 3 czerwca 2020r.(środa)–godz. 9:00

 

Termin ogłoszenia wyników egzaminu ósmoklasisty: 19 czerwca 2020 r.

 

Czas trwania egzaminu z poszczególnych przedmiotów:

  • język polski - 120 min
  • matematyka - 100 min

·         język obcy nowożytny - 90 min

 

Materiały i przybory pomocnicze, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty:

1. Każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi) - niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki –jeżeli trzeba je wykonać –zdający wykonują długopisem.

Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Z dodatkowych materiałów oraz przyborów pomocniczych mogą korzystać zdający, którym dostosowano warunki przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Zdający korzystają ze sprzętu, którego używają w procesie dydaktycznym.