Data ostatniej aktualizacji: 28 lutego 2017
  Plan lekcji

Aktualności
O szkole
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez i uroczystości
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
Kadra pedagogiczna
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki
Koła zainteresowań
Dokumenty szkolne
Stołówka i obiady
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Ciekawe strony
Twórczość uczniowska
Projekty
Kontakt
 Plan lekcji ważny od 06. 02. 2017 r.  

TYGODNIOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ w klubie świetlicowym

PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA

ZABAWY RUCHOWE – PODWÓRKO
 

Zabawy ruchowe Zespołowe współzawodnictwo sportowe
Wycieczki, spacery

ŻYWE SŁOWO
    

Głośne czytanie, opowiadanie
Praca z czasopismem i książką

ZAJĘCIA MUZYCZNE
    
Nauka piosenek   
Zabawy ze śpiewem   
Zabawy rytmiczne przy muzyce
CZWARTEK PIĄTEK  

ZAJĘCIA PLASTYCZNE
    

Malowanie, rysowanie, wycinanie   
Lepienie z plasteliny

GRY I ZABAWY
    

Gry i zabawy ruchowo-zręcznościowe   
Zabawy dydaktyczno-umysłowe   
Zabawy tematyczne   
Zabawy towarzyskie