Data ostatniej aktualizacji: 25 października 2018
  Kalendarz roku szkolnego

Aktualności
O szkole
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez i uroczystości
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
Kadra pedagogiczna
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki
Koła zainteresowań
Dokumenty szkolne
Stołówka i obiady
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Ciekawe strony
Twórczość uczniowska
Projekty
KontaktORGANIZACJA PRACY SZKOŁY

w roku szkolnym 2018/2019

 

I.                  Kalendarz roku szkolnego

Lp.

Wydarzenie

Data

Podstawa prawna

1.

 

Rozpoczęcie

 zajęć dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

 

– § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 – 31 grudnia 2018 r.

 

 

- § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

3.

Ferie zimowe

 

21 stycznia – 3 lutego 2019 r.

Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie

- § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r.   sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

4.

Egzamin ósmoklasisty

15 – 17 kwietnia 2019 r.

- art. 9a ust. 2 pkt 10 lit. A tiret pierwsze ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 2198, z późn. zm.);

- § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r.
w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu  ósmoklasisty (Dz. U. poz. 1512)

5.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

18 kwietnia – 23 kwietnia 2019 r.

 

- § 3 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. Zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

6.

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

21 czerwca

2019 r.

- § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

7.

Ferie letnie

 

22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r.

 

- § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603)

 

II.              Święta państwowe i kościelne

– ustawowo dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 listopada – Wszystkich Świętych (czwartek)

12 listopada (poniedziałek)

1 stycznia – Nowy Rok (wtorek)

1 maja -  Święto Pracy (środa)

3 maja – Święto Konstytucji 3 maja (piątek)

20 czerwca – Boże Ciało

 

III.          Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych

Na podstawie § 5. ust.1. pkt. 1 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1603)

31 października

2 listopada

15, 16, 17 kwietnia egzamin ósmoklasisty

29 – 30 kwietnia

2 maja

W w/w dniach będą organizowane zajęcia wychowawczo-opiekuńcze (§ 6. 1. i 2.)