Data ostatniej aktualizacji: 20 marca 2020
  CHEMIA

Aktualności
O szkole
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez i uroczystości
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
Kadra pedagogiczna
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki
Koła zainteresowań
Dokumenty szkolne
Stołówka i obiady
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Ciekawe strony
Twórczość uczniowska
Projekty
Kontakt

 

Wymagania z budowy atomu

Zestawienie wiadomości o węglowodorach

Atomy i cząsteczki  zw. chem


klasa

Tematy

Materiały  dla ucznia,  wypełnione karty pracy do kontroli przez nauczyciela   w określonym terminie/załączniki/.

KL. 8

1Zestawienie  informacji o związkach organicznych. Porównanie budowy i właściwości alkanów, alkenów i alkinów.

- do wypełnienia karta pracy, która jest załącznikiem  do tego tematu.

* wiadomości do wypełnienia karty pracy w podręczniku chemii,

-zeszycie ćwiczeń z chemii,

- zeszycie przedmiotowym

2. Szereg homologiczny alkoholi

 

Plan pracy- notatka z lekcji w postaci odpowiedzi na pytania .Lekcja w podręczniku str. 138-141/.

1.Jakie związki  nazywamy pochodnymi węglowodorów ?

2.Jak są zbudowane pochodne węglowodorów?

3.Co to jest grupa alkilowa  ?

4.Co to jest grupa funkcyjna ?

5.Jak są zbudowane alkohole  ?

     R – OH  -oznacz części

6.Jak się tworzy wzory alkoholi ?                 

7.Jak się tworzy nazwy alkoholi?

 

8..Utwórz szereg homologiczny alkanoli (alkoholi nasyconych) od 1 do 5 atomów węgla w cząsteczce korzystając z definicji szeregu homologicznego.

9. Uzupełnij wzór ogólny alkoholi.

 

   Cn H2n +..OH

 10. Do samodzielnego wykonania zad.2 str.141.

 

3.Metanol i etanol- alkohole monohydroksylowe.

 Do wykorzystania treści w podręczniku i zeszycie ćwiczeń – zad.7,8,,9,10, 11b,12.

 

Do zapamiętania konieczne są wzory i właściwości metanolu i etanolu/str.83 ćwiczenia/.

Karta pracy do kontroli po

tygodniu  lekcji ,dostarczona   e- pocztą przez ucznia lub rodzica.

Samodzielna praca zostanie oceniona przez nauczyciela ze wskazaniem odpowiedzi prawidłowych i skorygowaniu błędnych przekazanych uczniowi.

 

 

 Proszę udzielać krótkich odpowiedzi – każda odpowiedź  po kolejnym pytaniu. Odpowiedzi zawarte w pytaniach są obowiązkowe do zapamiętania.

 

 

 

 

Bardzo ważne do zapamiętania

 

 

 

 

 

4.Glicerol – alkohol wielowodorotlenowy.

Do przeczytania cała treść z podręcznika/ str.152,153/  i ćwiczenia 16,17,18,19,20.

Do zapamiętania

-wzór gliceryny(glicerolu),

-właściwości glicerolu,

- zastosowanie.

 

 

Uwaga   ; ostateczny termin uzupełnienia i zliczenia zaległości  do 15 kwietnia 2020r.

Należy umieć napisać wzory i nazwy kwasów ,zasad i soli. Znać i umieć zapisać po 3 sposoby otrzymywania tych związków.

Umieć określić jakie jony decydują o odczynie kwaśnym i zasadowym Umieć napisać równania dysocjacji elektrolitycznej tych  związków . Objaśnić przy pomocy  równań reakcje zobojętnienia i strącania osadów wykorzystując do tego tabelę rozpuszczalności związków chemicznych.

.

 

Klasa 7

tematy

 

 

1,2Utrwalenie wiadomości o budowie atomu, układzie okresowym, wartościowości atomów w cząsteczkach związków chemicznych, typach wiązań między atomami pierwiastków ,masie atomowej i cząsteczkowej.

W załączeniu  wykaz umiejętności.

W załączeniu arkusz ćwiczeń utrwalających  założone umiejętności.

Klasówka z tego materiału po przerwie świątecznej.

 

 

 

3,4.Prawostałości składu  związku chemicznego.

Temat opracować na podstawie podęcznika  str   143 -141

1,pierwsza lekcja –str138,139 -  przeanalizować przytoczone wzory rozwiązań i rozwiązać zad.1 i 2 ze str.141.

2. lekcja 2  przeanalizować wzory rozwiązań

Przykładów 30 i 31.W zeszycie rozwiązać zad3

I 4 str141.

                                                                             

 

 W notatce z lekcji wpisać treśc Rawa stałości składu i rozwiązani zadań podanych do rozwiązania.