Data ostatniej aktualizacji: 19 marca 2020
  HISTORIA

Aktualności
O szkole
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez i uroczystości
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
Kadra pedagogiczna
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki
Koła zainteresowań
Dokumenty szkolne
Stołówka i obiady
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Ciekawe strony
Twórczość uczniowska
Projekty
Kontakt

 

KLASA 6

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja
 
Zapamiętaj:
1. Daty i pojęcia.
2. Przykłady reform wprowadzonych podczas obrad Sejmu Wielkiego (3 przykłady).
3. Przyczyny i skutki uchwalenia konstytucji 3 maja.
4. W jakim celu zawiązano konfederację targowicką.
5. Geneza Święta Narodowego Trzeciego Maja.

Wykonaj zadania z zeszytu ćwiczeń.
Masz na to czas do 25 marca.
Powodzenia

 

KLASA 7

Na frontach I wojny światowej
 
Zapamiętaj:
1. Daty i pojęcia.
2. Bezpośrednie przyczyny wybuchu Wielkiej Wojny.
3. Nowe rodzaje broni wprowadzone podczas I wojny światowej
4. Przyczyny klęski państw centralnych.

Wykonaj pisemnie na kartce A- 4 zadania
1. Omów przebieg walk na froncie zachodnim.
2.  Zad. 2/167 z podręcznika.
 
Masz na to czas do 25 marca. Jeśli postarasz się i wykonasz zadanie wcześniej, przyślij do mnie odpowiedź za pomocą poczty elektronicznej. Możesz pisać na komputerze.
Powodzenia

 

KLASA 8

Polski Październik
 
Zapamiętaj:
1. Daty \, pojęcia, osoby.
2. Przemiany polityczne w PRL po śmierci Stalina.
3. Polski Październik – przyczyny i skutki przejęcia władzy przez Władysława Gomułkę.

Wykonaj pisemnie na kartce A- 4:
1. zad. 2 i 3/186 z podręcznika.
 
Masz na to czas do 25 marca. Jeśli postarasz się i wykonasz zadanie wcześniej, przyślij do mnie odpowiedź za pomocą poczty elektronicznej. Możesz pisać na komputerze.
Powodzenia