Data ostatniej aktualizacji: 16 kwietnia 2020
  KLASA 1

Aktualności
O szkole
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez i uroczystości
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
Kadra pedagogiczna
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki
Koła zainteresowań
Dokumenty szkolne
Stołówka i obiady
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Ciekawe strony
Twórczość uczniowska
Projekty
Kontakt

 


Informacja dla rodziców do realizacji materiału w kl.I -c.d.

termin 26.03 - 08. 04. 2020 r. (10 dni nauki)

dzień 1-2-3

Co znaczy być przedsiębiorczym? Ogród wiosną.

Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu: podr. pol.-spol. s. 36,37

Ćwiczenia w pisaniu: ćwicz. pol.-społ. s.34,35

Wiadomości przyrodnicze: podr. mat.-przyr. s.34,35

Matematyka: podr. mat.-przyr. s.36, w zeszycie

ćw. 2 s. 36 ćwicz. mat.-przyr. s.32 NA OCENĘ ćw. 3

Wprowadzenie litery G,g. Orientacja przestrzenna.

Ćwiczenia w czytaniu: podr. pol.-społ. s.38,39 NA OCENĘ tekst s. 38

Ćwiczenia w pisaniu: ćwicz. pol.-spol. s. s.36 NA OCENĘ ćw. 2

zeszyt do kaligrafii s.60,61

Matematyka: ćwicz. mat.-przyr. s. 33

 

dzień 4-5

Wprowadzenie litery F,f. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Ćwiczenia w czytaniu: podr. pol.-spol. s.40,41 NA OCENĘ tekst s. 40

Ćwiczenia w pisaniu; ćwicz. pol.-spol. s. 37

zeszyt do kaligrafii s. 62,63

Matematyka: podr. mat.-przyr. s. 37, w zeszycie ćw. 3 i 4

ćwicz. mat.-przyr. s. 34,35 NA OCENĘ ćw. 2 s. 35

 

dzień 6-7-8

Przygoda- to jest to! Ekologia. Dodawanie w zakresie 20 z przekroczeniem progu dziesiątkowego.

Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu: podr. pl.-społ. s. 42,43

Ćwiczenia w pisaniu; ćwicz. pol.-społ. s. 38,39

Wiadomości przyrodnicze: podr. mat. przyr. s. 38,39

Matematyka: podr, mat.-przyr. s. 40, zad. 2 i 3 w zeszycie

ćwicz. mat.-przyr. s. 36,37

Wprowadzenie dwuznaku Sz,sz. Ćwiczenia w dodawaniu.

Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu; podr. pol.-społ. s. 44,45, NA OCENĘ tekst ,,Szybka trasa” (połowa tekstu-ok. 10 linijek)

Ćwiczenia w pisaniu: ćwicz. pol.-spol. s.40

zeszyt do kaligrafii s. 64,65

Matematyka: ćwicz. mat.-przyr. s. 38

 

dzień 9-10

Wprowadzenie dwuznaku Cz,cz. Rozwiązywanie zadań.

Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu: podr. pol.-społ. s. 46,47, NA OCENĘ tekst ,, Czekoladowy czarownik” (połowa tekstu- ok. 8 linijek)

Ćwiczenia w pisaniu: ćwicz. pol.-społ. s. 41

zeszyt do kaligrafii s. 66,67

Matematyka: podr. mat.-przyr. s. 42,43, w zeszycie zad. 2, 3, 7 ;ćwicz. mat.-przyr. s.39

Prace plastyczne- na ocenę

1.     Kwitnące drzewa-malowanie farbami.  (do ukwiecania drzew możemy wykorzystać patyczki higieniczne lub folię bąbelkową)

2.     Dbajmy o nasze środowisko- technika dowolna (można rysować, malować, przyklejać różne materiały)


 Materiały do pracy w domu z rodzicami kl. I Szkoła Podstawowa w Downarach Termin do wykonania: 16-25 marca 2020

dzień 1-2

Wprowadzenie litery ń. Dodawanie i odejmowanie w zakresie 20.

Ćwiczenia w czytaniu i mówieniu: podr. pol.-społ. s.28

Ćwiczenia w pisaniu: ćwicz. pol.-społ. s 28,29 NA OCENĘ Ćw. 2 s.28

zeszyt do kaligrafii s.54,55

NA OCENĘ -nauka wybranego wiersza J. Brzechwy ze s. 27, 29

Matematyka: ćwicz. mat.-przyr. s.27

 

dzień 3-4

Zwierzęta hodowlane. Liczenie w zakresie 20.

Ćwiczenia w mówieniu: podr. pol.-społ. s.30,31

Ćwiczenia w pisaniu: ćwicz. pol.-społ s.30,31

NA OCENĘ ćw. 2 s. 30

Wiadomości przyrodnicze: podr. mat.-przyr. s. 30-31

Matematyka: ćwicz. mat.-przyr. s. 28,29

 

dzień 5-6 Wprowadzenie litery B,b. Szacowanie i ważenie.

Ćwiczenia w czytaniu: podr. pol.-społ. s. 32,33

NA OCENĘ - tekst s. 32 Ćwiczenia w pisaniu: ćwicz. pol.-społ. s.32

zeszyt z kaligrafii s. 56,57 NA OCENĘ ćw. 5,6

Matematyka: podr. mat.-przyr. s.32,33

ćwicz. mat.-przyr. s. 30

 

dzień 7-8

Wprowadzenie litery R,r. Rozwiązywanie zadań.

Ćwiczenia w czytaniu: podr. pol.- społ. s. 34,35

NA OCENĘ komiks s. 34

Ćwiczenia w pisaniu: ćwicz. pol.-społ. s. 33

zeszyt do kaligrafii s.58,59

NA OCENĘ ćw. 5,6

Matematyka: ćwicz. mat.-przyr. s. 31

NA OCENĘ ćw. 3 s.31

Praca plastyczna: Zwierzę hodowlane- lepienie z plasteliny ( na ocenę).

Dodatkowo można wykorzystać platformę epodreczniki.pl gdzie jest zamieszczony E-podręcznik do edukacji wczesnoszkolnej. Klasa1. - Wiosna

Beata Bałdyga