Data ostatniej aktualizacji: 25 maja 2020
  KLASA 3

Aktualności
O szkole
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez i uroczystości
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
Kadra pedagogiczna
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki
Koła zainteresowań
Dokumenty szkolne
Stołówka i obiady
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Ciekawe strony
Twórczość uczniowska
Projekty
Kontakt

 


Klasa 3

 

Tydzień od 25.05-29.05.2020

Zadania z podręcznika, które trzeba wykonać w zeszycie (wykonujemy według polecenia)

Poniedziałek      

Edukacja polonistyczna:  Przeczytaj tekst „Bajka” podręcznik str. 56-57, ćwiczenia str. 30-31

Edukacja matematyczna: Podręcznik str. 60, ćwiczenia str. 69 (na ocenę!)

Edukacja przyrodnicza: Podręcznik str. 58-59, ćwiczenia str. 68 i 93

Wtorek

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 32, 33 (Opis samego siebie w zeszycie na ocenę)!

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 70

Edukacja plastyczna: „Portret mojej mamy” . Narysuj portret swojej mamy. Zrób ramkę, ozdób ją dowolnie (na ocenę!)

Środa

Edukacja polonistyczna: Przeczytaj wiersz „Dziwadło” podręcznik str. 58-59. Ćwiczenia str. 34-35.

Edukacja matematyczna: Podręcznik str. 61

Edukacja muzyczna: Zaśpiewaj piosenkę dla swojej mamy https://www.youtube.com/watch?v=RvHfN-4Va4g

Czwartek

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 36 (opowiadanie na ocenę!) – jeśli jest mało miejsca zapisz w zeszycie.

Edukacja matematyczna:  ćwiczenia str. 71

Piątek

Edukacja polonistyczna: Przeczytaj tekst „Duży Damian” podręcznik str. 68, ćwiczenia str. 37

 

Wychowanie fizyczne : PAMIĘTAJ O RUCHU KAŻDEGO DNIA !

 


 

Tydzień od 11.05-15.05.2020

Zadania z podręcznika, które trzeba wykonać w zeszycie (wykonujemy według polecenia).

Poniedziałek      

Edukacja polonistyczna:  Czytanie ze zrozumieniem tekstu Podręcznik str. 48-49 , ćwiczenia str. 12-13. (rysunek do słuchowiska przesyłamy do sprawdzenia )!

Edukacja matematyczna: Podręcznik str. 52, ćwiczenia str. 57

Edukacja przyrodnicza: Podręcznik str. 50-51, ćwiczenia str. 56

Wtorek

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 14-15. (ogłoszenie na ocenę)!

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 58

Środa

Edukacja polonistyczna: podręcznik str. 50-51, ćwiczenia str. 16-17 (opis rzeźby na ocenę)!

Edukacja matematyczna:  podręcznik str. 53 (zadanie 2 na ocenę!)

Czwartek

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 18

Edukacja matematyczna:  ćwiczenia str. 59

Edukacja plastyczna:  „Ptaszki w gnieździe” . Wykonaj pracę plastyczną , użyj bloku, wycinanek, bibuły, gazety. (na ocenę!)

Piątek

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 19 , polecam dyktando (pisownia zmiękczeń) , które wstawię na Facebooka. 

Edukacja muzyczna: Wysłuchaj utworów a następnie uzupełnij Kartę Pracy nr. 28 (str. 28).

 

Wychowanie fizyczne : PAMIĘTAJ O RUCHU KAŻDEGO DNIA !

 


 

Tydzień od 04.05.-08.05

Zadania z podręcznika, które trzeba wykonać w zeszycie (wykonujemy według polecenia).

Poniedziałek      

Edukacja polonistyczna:  Praca z podręcznikiem str. 44-45. Ćwiczenia str. 3,4.

Edukacja matematyczna: Podręcznik str. 48, ćwiczenia str. 53

Wtorek

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 5,6,7. (ćwiczenie 2 na ocenę!) stwórz własny rysunek i opis.

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 54

Edukacja przyrodnicza:  podręcznik str. 46-47, ćwiczenia str. 52

Środa

Edukacja polonistyczna: podręcznik str. 46-47. Ćwiczenia str. 8,9 (ćw.2 na ocenę! Instrukcja tworzenia obrazu)

Edukacja matematyczna:  podręcznik str. 49

Edukacja muzyczna: wysłuchaj i obejrzyj a następnie pokoloruj tancerzy Karta pracy nr.21 https://www.youtube.com/watch?v=zHHuo65DLQ4

Czwartek

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 10

Edukacja matematyczna:  ćwiczenia str. 55 (na ocenę  cała strona!)

Edukacja plastyczna:  „Martwa natura”. Ustaw przed sobą to co masz w domu: owoce, kwiaty a następnie postaraj się to narysować (na ocenę!)

Piątek

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 11 .  Minidyktando : Dyktujemy dziecku wyrazy, które ma zapisać w zeszycie, następnie wysyłamy do sprawdzenia! (nie sprząta, nieszczęśliwy, nie biega, niedobry, nie pisze, nieobecny, nie uczy się, nieładny, niesprawiedliwy, nie poddał się, niezdrowy, nie wysuszył, nierówny, nie myje się, niepunktualny, niestaranny, nie dał). Wymyśl i zapisz 3 zdania z dowolnymi wyrazami. 

 


 

Tydzień od 27.04-01.05

Zadania z podręcznika, które trzeba wykonać w zeszycie (wykonujemy według polecenia).

Poniedziałek      

Edukacja polonistyczna:  Czytanie ze zrozumieniem tekstu „Amelka i ekipa filmowa” podręcznik str. 40-41. Ćwiczenia str. 70-71 ( wywiad z aktorem w zeszycie na ocenę!)

Edukacja przyrodnicza: Podręcznik str. 40-41 , ćwiczenia str. 44-45.

Edukacja matematyczna: Podręcznik str. 42, ćwiczenia str. 46

Wtorek

Edukacja polonistyczna: Ćwiczenia str. 72 , ortografia str. 73

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 47 ,48

Edukacja muzyczna : Posłuchaj i zaśpiewaj  piosenkę  „Witaj majowa jutrzenko” ., która zawsze jest śpiewana podczas szkolnej Akademii z okazji Świąt Majowych  : https://www.youtube.com/watch?v=SDO6h439wR8

Środa

Edukacja polonistyczna: Podręcznik str. 42-43, ćwiczenia str. 74-75

Edukacja matematyczna:  Podręcznik str. 43 (Zadania Grażyny na ocenę!), ćwiczenia str. 49

Czwartek

Edukacja polonistyczna: Ćwiczenia str. 76 , ćwiczenia str. 77 (Opis ilustracji w zeszycie na ocenę!)

Edukacja matematyczna: Czy już potrafisz… ćwiczenia str. 50-51 (na ocenę!)

Edukacja techniczna:  „Kotylion 3 Majowy” . Wykonaj kotylion z dostępnych w domu materiałów . Możesz zasugerować się wzorami dostępnymi w internecie. (Na ocenę!)

Piątek

Edukacja polonistyczna: Czy już potrafisz… ćwiczenia  str. 78-79 (na ocenę!)

Edukacja matematyczna: Oto wyzwania… Spróbuj zrobić jak najwięcej zadań z Oto Wyzwania – podręcznik str. 44-45 Rozwiązania zapisz w zeszycie , na niektóre odpowiedz ustnie . Powodzenia!

 


Tydzień od 20.04- 24.04

Zadania z podręcznika, które trzeba wykonać w zeszycie (wykonujemy według polecenia).

 

Poniedziałek      

Edukacja polonistyczna:  Czytanie ze zrozumieniem tekstu – podręcznik str. 36-37 „Rekinki biznesu” . Ćwiczenia str. 62,63 (zawiadomienie ćw.2 str. 63 na ocenę!)

Edukacja przyrodnicza: podręcznik str. 36 , ćwiczenia str. 38,39. (założenie zielnika dla chętnych).

Edukacja matematyczna: podręcznik str. 38 (zadanie 3 na ocenę)!

Wtorek

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 64,65.

Edukacja matematyczna: podręcznik str. 39 (zadania Karoliny na ocenę!), ćwiczenia str. 40.

Środa

Edukacja polonistyczna: Ortografia ćwiczenia str. 66

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 41

Edukacja plastyczna: „Wiosenne kwiaty” , wykonaj dowolną kompozycję wiosennych kwiatów (krokusy, stokrotki, tulipany, żonkile) na kartce z bloku – technika dowolna (kredki, farby, wycinanki). Na ocenę!

Czwartek

Edukacja polonistyczna: Czytanie ze zrozumieniem tekstu – podręcznik str. 38-39 „Wstęp do Seri o Magicznym Drzewie/ Czerwone krzesło” . Ćwiczenia str. 67,68.

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 42

Piątek

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 69 (opowiadanie na ocenę!)

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 43

 


Tydzień od 15.04-17.04

Zadania z podręcznika, które trzeba wykonać w zeszycie (wykonujemy według polecenia).

 

Środa

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 57, 58,59

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 35, podręcznik str. 35

Czwartek

Edukacja polonistyczna: Praca z wierszem „Marzenia” podręcznik str. 35, (zachęcam do nauczenia się wiersza na pamięć) ,  ćwiczenia str. 60,61 (list na ocenę!)

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 36,37.

Piątek

Edukacja polonistyczna: Zapisz w zeszycie w kilku zdaniach odpowiedź na pytanie : O czym marzysz? , uzasadnij swoją wypowiedź, jeśli da się , narysuj to marzenie . (Na ocenę)!

Edukacja techniczna: „Wycinanki kurpiowskie” – obejrzyj, jak wygląda wycinanka kurpiowska. Stwórz kilka, wybierz najładniejszą i wyślij do oceny !   https://www.youtube.com/watch?v=kzXcA4nbFBI

Edukacja muzyczna: Zapoznaj się i pośpiewaj piosenkę „Maszeruje wiosna” https://www.youtube.com/watch?v=4vx2vNXEyIk

 

Nie zapomnij o ruchu! Poćwicz ! https://www.youtube.com/watch?v=zxntyealq1g  
Tydzień od 06.04-08.04
Zadania z podręcznika, które trzeba wykonać w zeszycie (wykonujemy według polecenia).

Poniedziałek 06.04

Edukacja polonistyczna: Praca z tekstem „Co to za muzykanci?” Podręcznik str. 32-34 , ćwiczenia str. 54,55. Przeczytaj zagadki i podaj odpowiedzi w zeszycie:
Zagadka 1. Na wsi mieszka ten niezwykły budzik. Nie ma sprężyn i wskazówek a budzi ludzi. Na płocie dumnie staje i wrzeszczy niebywale ?
Zagadka  2. Ma piękne wąsy i oczy bystre, cztery łapki i futerko czyste. Gdy mysz widzi, wyciąga pazurki ostre, ale złapanie myszy nie jest dla niego proste?
Zagadka 3. Ma dużą głowę, długie uszy i cienki ogon. Stuka kopytami, gdy idzie drogą. Niestety, uparty jest szalenie, więc nikt mu nie powie- Ty mój aniele?
Zagadka 4. To zwierzę przyjacielem jest człowieka. Gdy go widzi, z radości merda ogonem i szczeka?
Zagadka 5. Lubi galopować po łące- i to nie tylko , gdy świeci słońce. W wyścigach też czasami startuje, a jego grzywa w pędzie pięknie faluje?
Odpowiedzi zagadek do sprawdzenia , Przepisz do zeszytu 1 zagadkę, która najbardziej Ci się  podoba.
Edukacja przyrodnicza: Podręcznik str. 32,33 (Słuchowisko dostępne na klasowej stronie na Facebooku)   , ćwiczenia str. 32

Wtorek 07.04
Edukacja matematyczna: Podręcznik str. 34, ćwiczenia str. 33   
Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 56 (Zaproszenie na ocenę)!

Środa 08.04
Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 34
Edukacja przyrodnicza: ćwiczenia str. 91 sprawdź czy już potrafisz…
Edukacja plastyczna: „Wielkanocna pisanka” – praca plastyczna techniką dowolną (na ocenę)!
 
Dodatkowe karty pracy prześlę na e-maila !

 

Tydzień od 30.03. – 03.04.

Zadania z podręcznika, które trzeba wykonać w zeszycie (wykonujemy według polecenia).

Poniedziałek

Edukacja polonistyczna:  podręcznik str. 31 „Tajemnicza dziura w serze” czytanie wiersza .

Ćwiczenia str. 48  -> pracujemy na postawie podręcznika str. 28-31.

W zeszycie zapisujemy wyrazy i podajemy do nich rymy np. lasy- pasy, (plamy, lubi, goły, koło, oczy, życie, dzień, ciebie, słowa, mycie, marzenia).  Zapisujemy 5 zdań wykorzystując dowolne wyrazy . (Na ocenę)!

Edukacja matematyczna : podręcznik str. 31 , ćwiczenia str. 29

Edukacja techniczna: „Wiosenne drzewko” - można skorzystać ze strony https://mojedziecikreatywnie.pl/2020/03/wiosenne-drzewko-z-rolki-i-plasteliny/   (na ocenę)! –można wykorzystać inny dostępny materiał , który jest w domu.

 

Wtorek

Edukacja polonistyczna: Trzy czasy czasownika. Przerysowujemy tabelkę do zeszytu, wykonujemy według wzoru: Na ocenę!  . Ćwiczenia str. 49  

Czasownik

Czas przeszły

Czas teraźniejszy

Czas przyszły

Siedzę

 

 

 

Koloruję

 

 

 

skaczę

 

 

 

gotuję

 

 

 

piszę

 

 

 

kleję

 

 

 

oglądam

 

 

 

 

Edukacja matematyczna:  ćwiczenia str. 30

Edukacja przyrodnicza:   Rysujemy w zeszycie „Bociana”. Zapisujemy opis , jak najwięcej informacji (jak wygląda, czym się żywi itd.) Oglądamy film edukacyjny:  (Na Ocenę!) https://www.youtube.com/watch?v=PMUUm7Xx-Fw

 

Środa

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 50 , 51.  filmik :https://www.youtube.com/watch?v=5vqBLYrByQA.  Przepisujemy tekst do zeszytu, staramy się w odpowiednie miejsca wstawić przecinki. (Na ocenę!)

  Dawniej na wsiach  gdy kończyła się zima przynoszono nad rzekę słomianą kukłę którą topiono lub palono. Nazywano ją Zimą Marzanną Moreną Śmierciuchą. Uważano że utopienie Marzanny spowoduje nadejście wiosny. Marzannę wynoszono ze wsi całą gromadą. Robiono to po zabawie albo w jej trakcie. Niesiono ją trzymając wysoko a następnie topiono. Wierzono że oddanie Marzanny władcom wód spowoduje urodzaj na polach.

Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 31

 

Czwartek

Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 52,53 (notatka o ulubionej książce, filmie) Na ocenę!

Edukacja matematyczna:  Obliczenia pieniężne  wykonaj zadania w zeszycie:

1.       Janek ma w skarbonce 983 zł. Jakie banknoty i monety może mieć w skarbonce? – przedstaw rozwiązanie obrazkowo.

2.       Kasia ma w skarbonce 4 banknoty: 50 zł, 3 banknoty po 10 zł, 2 banknoty po 100zł i jeden

banknot 500 zł. Mama dołożyła jej 4 monety po 5 zł i 6 monet po 2 zł. Ile pieniędzy ma Kasia?

3.       Karolina ma w skarbonce 8 banknotów po 50 zł, 7 banknotów po 10 zł, 4 banknoty po

               100 zł. Tata dołożył jej 8 monet po 5 zł i 9 monet po 2 zł. Ile pieniędzy ma Kasia?

 

Piątek

- dyktanda on-line  https://www.dyktanda.net/dyktanda.php

- dodatkowe karty pracy dostępne  na e-mailu

 

 


 

Tydzień od 23.03 – 27.03.2020 r.
Zadania z podręcznika, które trzeba wykonać w zeszycie (wykonujemy według polecenia).

Poniedziałek 23.03
Edukacja polonistyczna: zapisujemy w zeszycie wyraz DETEKTYW , wyjaśniamy czym zajmuje się dana osoba (zasoby z Internetu). (na ocenę!)
Praca z tekstem: „Skąd się biorą dziury w serze”? podręcznik str. 28-30 – czytanie ze zrozumieniem.
Ćwiczenia str. 44,45.
Edukacja przyrodnicza: podręcznik str. 28,29 , Ćwiczenia str. 26
Wtorek 24.03
Edukacja matematyczna: podręcznik str. 30  (zadania Grażyny na ocenę!).
Edukacja plastyczna: „Wiosna wokół nas” –praca plastyczna techniką dowolną (na ocenę!)
Środa 25.03
Edukacja polonistyczna: ćwiczenia str. 46, 47 – krótkie opowiadanie detektywistyczne w zeszycie (na ocenę!)
Czwartek 26.03
Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 27,28
Piątek 27.03
Edukacja polonistyczna: ćwiczenia i zabawy z ortografią http://pisupisu.pl/2/ortografia (klasa3)
Edukacja matematyczna: Ułóż i zapisz w zeszycie zadanie z treścią (wykorzystaj podane liczby : 348,125) rozwiąż sposobem pisemnym i zapisz odpowiedź.

 
Tydzień od 16.03 – 20.03.2020 r.
Zadania z podręcznika, które trzeba wykonać w zeszycie (wykonujemy według polecenia).
 
Poniedziałek 16.03
Edukacja polonistyczna: Praca z tekstem ADHD podręcznik str. 24-26. , ćwiczenia str. 36
Edukacja przyrodnicza: podręcznik str. 24-25 strona internetowa: www.pngs.com.pl/pl/przyroda/przyr.html. , ćwiczenia str. 22
Edukacja matematyczna: podręcznik str. 26 , Przypomnienie kolejności wykonywania działań – filmik: https://www.youtube.com/watch?v=nJA54n6HuMY

Wtorek 17.03
Edukacja polonistyczna: Tekst z podręcznika ADHD – doskonalenie techniki czytania, ćwiczenia str. 37, ćwiczenia ortograficzne 38,39. Zapisujemy w zeszycie KODEKS WSPÓŁPRACY Z OSOBĄ Z ADHD: 1. Akceptujemy odmienność ludzi. 2. Nie wyśmiewamy. 3. Jesteśmy tolerancyjni. 4. Przekazujemy krótkie i konkretne informacje. Zdania rozkazujące – zakończone ! (Pamiętamy)!
 
Edukacja matematyczna: podręcznik str. 26, ćwiczenia str. 24  DODAWANIE PISEMNE – FILMIK: https://www.youtube.com/watch?v=bpWObnofamA
 
Środa18.03
 
Edukacja polonistyczna: Praca z tekstem „Czym zajmuje się mózg” podręcznik str. 27, ćwiczenia str. 40,41 .  W zeszycie zapisujemy : Na czym polega praca mózgu? W Kiku zdaniach ( na ocenę)! Filmik : https://www.youtube.com/watch?v=0CmpSkcjaL8 .
 
Edukacja matematyczna: podręcznik str. 27 , ćwiczenia str. 24  filmik : https://www.youtube.com/watch?v=ndZ4X_sU_uo
 
Czwartek 19.03
 
Edukacja polonistyczna: ćwiczenia stor. 42 ,43
 
Edukacja matematyczna: ćwiczenia str. 25
 
Piątek 20.03

Edukacja polonistyczna: Zapisujemy w zeszycie : Rady dla przyjaciela , który ogląda dużo telewizji – w formie zdań rozkazujących ( 5 zdań) np. Popsujesz sobie wzrok! Itp. (na ocenę)!
 
Edukacja matematyczna : karta pracy Dodawanie i odejmowanie pisemne: przepisać przykłady do zeszytu i obliczyć sposobem pisemnym : 663-421=, 724-211=, 334-123=, 384-160=,334-133=, 387-384=,833-230=, 302+44=, 866+33=, 271+59=, 451+55=, 643+32=, 128+54=, 764+24=. (na ocenę)!