Procedury bezpieczeństwa dotyczące pracy z uczniami w okresie pandemii

Aktualności
O szkole
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez i uroczystości
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
Kadra pedagogiczna
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki
Koła zainteresowań
Dokumenty szkolne
Stołówka i obiady
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Ciekawe strony
Twórczość uczniowska
Projekty
Kontakt


  Klauzula informacyjna

PROCEDURA ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W DOWNARACH W OKRESIE PANDEMII COVID

Załącznik nr 1 - Deklaracja uczęszczania ucznia klas I-III do szkoły w okresie pandemii COVID-19

Załącznik nr 2. Deklaracja uczęszczania ucznia do szkoły na konsultacje z nauczycielami w okresie pandemii COVID-19