Data ostatniej aktualizacji: 27 marca 2020
  ZDALNE NAUCZANIE

Aktualności
O szkole
Kalendarz roku szkolnego
Kalendarz imprez i uroczystości
Oddział przedszkolny
Biblioteka szkolna
Kadra pedagogiczna
Plan lekcji
Rozkład dzwonków
Podręczniki
Koła zainteresowań
Dokumenty szkolne
Stołówka i obiady
Informacje dla uczniów
Informacje dla rodziców
Ciekawe strony
Twórczość uczniowska
Projekty
Kontakt 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
codzienne zajęcia szkolne zostały zawieszone do dnia 10 kwietnia 2020 r., ale edukacja trwa dalej. Nauka na odległość stała się koniecznością. Wszyscy musimy wypracować nowy model pracy, wzajemnej komunikacji i radzenia sobie z wyzwaniami. Tymi wynikającymi z konieczności pogodzenia nauki zdalnej dzieci i tymi natury psychologicznej.
Stoimy w obliczu nadzwyczajnej sytuacji , której trzeba stawić czoła. Dziś mierzymy się wspólnie z nowym, dotychczas nieznanym zagrożeniem. Jednak razem damy radę!
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20.03.2020 r. zostały zmienione przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość, a także ocenianie, w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19. Nowe przepisy obowiązują od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. Dzięki nim nauczyciele mają możliwość weryfikacji dotychczas stosowanego programu nauczania tak, by dostosować go do wybranej metody kształcenia na odległość. Postaramy się zwrócić uwagę na równomierne obciążenie uczniów zajęciami w danym dniu, uwzględniając ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne.
Nadal pracujemy na wybranych przez nauczycieli narzędziach zgodnie z obowiązującym do tej pory planem lekcji. Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej m.in. platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl (odnośnie tej polecanej przez MEN strony: problemy z logowaniem, brak loginów i haseł dla uczniów), Centralną i Okręgową Komisję Egzaminacyjną oraz materiałów wskazanych przez nauczyciela.
W przypadku oddziału przedszkolnego i uczniów klas I-III nauczyciel będzie informował rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.
Zapraszam do korzystania z możliwości kontaktu z nauczycielami, wychowawcami. Proszę również o śledzenie strony internetowej naszej szkoły, na której na bieżąco będziemy umieszczać ważne informacje.
Z poważaniem
Dyrektor Szkoły Podstawowej
Krystyna Pawełkowska

   
 
INFORMACJA DLA UCZNIA i RODZICA

INFORMACJE DLA RODZICÓW

BHP I BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

KONTAKT Z NAUCZYCIELAMI